Downloads

Hieronder vindt u alle beschikbare downloads.  Voor de downloads over de verschillende specialismen klik hier

  De oranje downloads zijn alleen voor OSB-leden beschikbaar.
  De blauwe downloads zijn voor iedereen beschikbaar.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A
Algemene voorwaarden (met logo)
  Algemene voorwaarden
  Algemene voorwaarden voor onderaanneming
  Modelcontract of Opdrachtovereenkomst (word)
  Toelichting / gebruiksaanwijzing Algemene voorwaarden
  Algemene voorwaarden (in het Engels)
Algemene voorwaarden (zonder logo)
  Algemene Voorwaarden
  Algemene Voorwaarden van Onderaanneming
  Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd 6 maanden of korter
  Arbeidsovereenkomst bepaalde tijd langer dan 6 maanden
  Arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd
  Arbeidsovereenkomst BBL
  Arbeidsovereenkomst zieke werknemer
  Arbeidsovereenkomst aanvullend 65+ okt 2012 pdf
  Arbeidsovereenkomst aanvullend 65+ okt 2012 word
  Arbeidsovereenkomst voor arbeid op objecten met een bedrijfssluiting: spaarurenregeling of scholencontract
  Arbeidsovereenkomst aanvullend spaaruren b-deel
  Arbeidsovereenkomst aanvullend spaaruren d-deel
  Arbeidsovereenkomst voor arbeid met uitgestelde prestatieplicht (mup)
  Arbitrage Reglement voor schoonmaak- en bedrijfsdiensten
B
  Basisovereenkomst onderaanneming (mede in verband met ketenaansprakelijkheid)
C
  Cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2019 – 2021
  Checklist contractswisseling (januari 2018)
  Code Verantwoordelijk Marktgedrag Code Glasbewassing
  Contractswisseling SW bedrijven
F
  Flyers gevelbehandeling
Functieomschrijvingen voor glazenwaswerkzaamheden zonder hoogwerk
  Referentiefuncties 2014
  Referentiefuncties Handboek 2014
G
  Gedragscode Schoonmaakbranche
H
  Huishoudelijk Reglement OSB
K
  Kwaliteit in Glas-Gevelreiniging
  Kwaliteit in Schoonmaken
L
Loondoorbetaling bij 2e ziektejaar
  Beschrijving van de procedure
  Standaardbrief aan de werknemer
Loonmodelbrieven (Let op! indien u twijfelt welke brief u moet gebruiken, bel dan met de CAO-helpdesk 0800-2265456)
  Modelbrief opschorten loon ivm niet bereikbaar zijn voor werkgever of arbodienst
  Modelbrief opschorten loon ivm niet melden na hersteldverklaring
  Modelbrief opschorten loon ivm niet melden voor werk op “AT-basis”
  Modelbrief opschorten loon ivm niet naleven controlevoorschriften
  Modelbrief opschorten loon ivm niet verschijnen bij bedrijfsarts
  Modelbrief opschorten loon ivm niet voldoen aan re-integratieplan
  Modelbrief stopzetten loon na eerdere opschorting loon
M
  Model aanvullende arbeidsovereenkomst 65+ okt 2012 pdf
  Model aanvullende arbeidsovereenkomst 65+ okt 2012 word
  Modellen arbeidsovereenkomst voor arbeid op objecten met een bedrijfssluiting: spaarurenregeling of scholencontract
  Model aanvullende arbeidsovereenkomst spaaruren b-deel
  Model aanvullende arbeidsovereenkomst spaaruren d-deel
  Model arbeidsovereenkomst voor arbeid met uitgestelde prestatieplicht (mup)
  Model beëindigingsovereenkomst/vaststellingsovereenkomst
  Model scholingsovereenkomst (januari 2012)
  Modelcontract of Opdrachtovereenkomst (word)
O
Onderaanneming
  Algemene voorwaarden voor onderaanneming
  Basisovereenkomst (mede in verband met ketenaansprakelijkheid) onderaanneming
  Overeenkomst per object bij onderaanneming
  Verleggingsregeling btw bij onderaanneming
  Onderzoek naar de aanbesteding van grote opdrachten in de schoonmaakbranche
  OSB-Keurmerk reglement
OSB-Keurmerk glas- & gevel – flyer opdrachtgevers
P
Platform Onderwijs
  Brochure Schoon op school, fris in de klas (april 2002)
  Frequentietabellen schoonmaakonderhoud (indicatief)
  Indicatief Meetsysteem Primair Onderwijs beoordelingshandleiding (april 2002)
  Indicatief Meetsysteem Primair Onderwijs controleformulier (april 2002)
  Indicatief Meetsysteem Primair Onderwijs instructie (april 2002)
  Modelovereenkomst schoonmaak (schoonmaakbedrijf/opdrachtgever) (april 2002)
  Poster Schoon op school, fris in de klas (april 2002)
  Schoonmaakkaart klas (april 2002)
  Schoonmaakkaart school (april 2002)
  Flyer Participatie- en Quotumwet
R
  Rekenprogramma overgangsregeling CAO 2008
S
  Schoonmaakbewust ontwerpen en gezond onderhouden van schoolgebouwen voor het primair onderwijs: Naar een schone school
  Statuten OSB  Supplementen gevelbehandeling Stappenplan aanmeldprocedure lidmaatschap
V
  Verleggingsregeling btw bij onderaanneming
  Bezwaar (voorlopig) WIA beschikking
  Verzuimreglement
  Verantwoord inkopen glasbewassing
  Voorbeeldbrief ter bevestiging van het ontslag op staande voet

 

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk