OSB-Keurmerk module Glas & Gevel

Glazenwassers- en gevelreinigingsbedrijven hebben te maken met specifieke eisen op het gebied van veilig werken. Om te laten zien dat zij deze zaken op orde hebben, komen leden van OSB in aanmerking voor een extra aantekening ‘Keurmerk Glas & Gevel’.
De toetsing of een bedrijf voldoet aan de eisen wordt gedaan door een inspectie-instelling. Bij een positief resultaat leidt dit tot de extra aantekening (Keurmerk Glas & Gevel) in het OSB-Keurmerkregister. Op het OSB-Keurmerk certificaat wordt dit binnenkort ook vermeld.

Waar moet u aan voldoen om de module Keurmerk Glas & Gevel te halen?
Door middel van een VCA-certificaat toont u aan, aan de eisen van de module Keurmerk Glas & Gevel te voldoen. Het gaat om een administratieve controle. De inspectie op de werklocatie (een onderdeel van het oude Keurmerk G&G) vervalt. De eisen ten aanzien van veilig werken blijven wél behouden.

De inspecties voor de module Keurmerk Glas & Gevel worden uitgevoerd door dezelfde inspectie-instellingen, die ook het OSB-Keurmerk controleren.

Lees hier de (vernieuwde) Eisen OSB-Keurmerk module Glas & Gevel.

Geen VCA-certificaat. Wat dan?
Mocht uw bedrijf geen VCA-certificaat hebben, maar wél de module Glas & Gevel willen halen, dan kunt u zich melden bij OSB voor meer informatie over de toetsing.

Overgangsperiode voor bezitters ‘oude’ Keurmerk Glas & Gevel
De nieuwe systematiek (dus de administratieve toets) gaat in vanaf 1 augustus 2019. Er is een overgangsperiode; deze loopt af op 1 september 2020.

Wilt u bedrijf het Keurmerk Glas & Gevel behouden, dan dient u vanaf 1 augustus aanstaande bij uw controle voor het OSB-Keurmerk aan uw inspectie-instelling aan te geven dat zij ook de  module Glas & Gevel moeten meenemen bij de toetsing.

Meer informatie
Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Rob Rommelse; telefoonnummer: 073 – 648 38 50.

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk