OSB Verzuimsteunpunt / Arbo Anders

Voor uw totale verzuimbegeleiding kunt u gebruik maken van het OSB Verzuimsteunpunt / Arbo Anders.

DrukwerkHet OSB Verzuimsteunpunt ondersteunt u in de totale verzuimbegeleiding, daar waar u vindt dat het nodig is, met diensten en producten op het gehele vlak van preventie, interventie, re-integratie 1e en 2e spoor. Het OSB Verzuimsteunpunt is niet alleen een professionele helpdesk, maar voert ook de regie en coördinatie van het verzuimtraject in samenspraak met de werkgever.

De dienstverlening van het OSB Verzuimsteunpunt bestaat eigenlijk uit een tweetal diensten:
1) De eerste dienst is arbodienstverlening via ArboAnders. Deze dienstverlening is afgestemd op de specifieke behoeftes en wensen van de schoonmaak- en glazenwassersbranche.
2) De tweede dienst is het verwijzen naar gecontracteerde bedrijven die gespecialiseerd zijn op gebied van preventieve trainingen of behandelingen, interventietrajecten en re-integratie 1e en 2e spoor. Naast het doorverwijzen houdt de verzuimmanager van ArboAnders, in samenspraak met de werkgever, controle op de voortgang en stuurt bij wanneer dat nodig is. De geselecteerde bedrijven zijn allen gecontracteerd op basis van ervaring in de schoonmaak- of soortgelijke branches en leveren hun producten en diensten tegen zeer scherpe prijzen en/of voorwaarden. Door gebruik te maken van het OSB Verzuimsteunpunt heeft u maar één aanspreekpunt voor het gehele traject en dat tegen de beste prijs/kwaliteit verhouding!

Tarieven
De prijsstelling is gebaseerd op het aantal arbeidsplaatsen in uw bedrijf. Daarnaast wordt er t.a.v. seizoenspieken waarbij er sprake is van een kortdurende toename van personeel, een separaat seizoenscontract gemaakt, waarbij u naar rato betaalt! U betaalt dus nooit teveel, maar u kunt wel gebruik maken van de optimale verzuimbegeleiding van het OSB Verzuimsteunpunt.

Klik hier voor een uitgebreid tarievenoverzicht voor 2018 (de korting op het reguliere tarief is al in de prijs verwerkt)

OSB Verzuimbegeleidingpakketten
Afhankelijk van uw wens wat u zelf wilt doen dan wel wilt uitbesteden, kan het OSB Verzuimsteunpunt u verschillende pakketten aanbieden, variërend van een pakket met een hogere zelfwerkzaamheid tot een  pakket waar u het gehele verzuimmanagement inclusief inschakelen bedrijfsarts uitbesteed. Het is ook mogelijk om voor maatwerk te kiezen. U heeft dan de bedrijfsarts bij u op locatie.

Voor meer informatie
Adviseur ArboAnders
Geert Dozeman
T 06 – 551 73 936
geert.dozeman@arboanders.nl
www.arboanders.nl

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms