Platforms

Voor specifieke marktsegmenten heeft OSB platforms opgericht. Een platform is een groep bedrijven die eenzelfde soort specialisme uitoefenen. De primaire bedoeling is om de belangen van deze specifieke groepen OSB-leden nog beter te behartigen.

Er zijn diverse platforms binnen OSB, zoals onder andere voor de gevelbehandelaars Platform Gevel, voor de glazenwassers OSB-segment AWOG, Platform Onderwijs, Platform MKB en Platform Reconditionering. Kijk voor een overzicht van alle platforms onder Platforms.

Een platform is er voor alle leden die de specifieke werkzaamheden uitvoeren die onder een platform vallen. Het hoeft geen hoofdactiviteit van het lidbedrijf te zijn, maar het moet wel een redelijk deel van de omzet uitmaken. Leden van een platform krijgen informatie over actuele, belangrijke ontwikkelingen binnen het specialisme en worden uitgenodigd voor platformbijeenkomsten.

Binnen een platform zijn enkele leden actief met de belangenbehartiging bezig. Zij zetten zich in voor het algemeen belang van het specialisme en vormen de stuurgroep van een platform. De stuurgroep van een platform vergadert meerdere malen per jaar. OSB beoogt een representatieve vertegenwoordiging qua bedrijven en marktverhoudingen te bewerkstelligen in de stuurgroep. Een OSB-lid  die actief deel wil gaan nemen aan een stuurgroep kan hiervoor contact opnemen met de Coördinator Specialismen & Platforms, Ilse Mariën, telefoonnummer (073) 648 38 50.