Platform Reconditionering

Sinds april 2015 is het OSB-Platform Reconditionering actief als opvolger van het Platform Calamiteiten. Dit Platform is voor bedrijven die aan herstel na brand-, storm- en waterschade doen. Aanleiding voor de doorstart van het platform is de wens vanuit de vier initiatiefnemers om de branche zo gezond mogelijk te houden. Hierbij is het de bedoeling dat de bedrijven die actief zijn in het Platform, gezamenlijk optrekken en naar buiten treden.

Het Platform beweegt zich op de gebieden die alle bedrijven actief in het segment reconditionering aangaan. Het Platform houdt zich verre van de commerciële aspecten van de individuele bedrijven. Een gezonde mate van concurrentie is immers ook van belang voor de ontwikkeling van de branche in het algemeen en de individuele bedrijven in het bijzonder. De kaders waarbinnen het commerciële strijdperk zich afspeelt, zijn nadrukkelijk wél een aandachtsgebied van het OSB Platform Reconditionering. Daarom is het belangrijk dat bedrijven zich conformeren aan die kaders. Dit is dan ook feitelijk één van de ultieme doelstellingen van het Platform.

Omdat niet alle reconditioneringsbedrijven lid zijn van OSB wordt er éénmaal per jaar een ‘open’ vergadering gehouden, waarbij zowel de leden als de niet-leden van OSB welkom zijn. Op die manier wordt geborgd dat het Platformbestuur in staat blijft om alle belangen van de bedrijven in de sector in het oog te houden bij het maken van keuzes.

Speerpunten Platform Reconditionering in 2019
Het Platform zal zich in 2019 richten op:

  • Communicatie: organiseren van een ledenbijeenkomst in mei en een brede themabijeenkomst in oktober. En verder het verzenden van de derde nieuwsbrief in het voorjaar (interne communicatie). Wat betreft de externe communicatie richten we ons (via overleggen, artikelen in bladen en nieuwsbrieven etc.) op o.a. verzekeraars en experts. Ook gaan we (verder) aan de slag met het communicatieplan.
  • CAO: uitwerken van de pilot duurzame inzetbaarheid reconditionering die afgesproken is in de CAO met looptijd van 1-1-2019 tot en met 30-6-2021.
  • Opleidingen: actief volgen van ontwikkelingen bij de RAS m.b.t. opleidingen en examens.
  • Lobby: voeren van gesprekken met Verbond van Verzekeraars en NIVRE. We willen immers aanspreekpunt/loket zijn van deze partijen en verder ook om de relatie te verbeteren.
  • Stichting Salvage: periodiek voeren van gesprekken over o.a. kwaliteitscriteria schadestopbedrijven.
  • Calamiteiten Plan Reconditionering (CPR): vervolgoverleg voeren inzake CPR met de Stichting Salvage.
  • Innovaties: gaat om technische innovaties die van belang zijn voor reconditineringsbedrijven.

Hoe kijkt u aan tegen het OSB-Platform Reconditionering? Herkent u de activiteiten die we willen oppakken? Reacties op deze en andere vragen zijn zeer welkom bij Ilse Mariën, coördinator specialismen en platforms via (073) 648 38 50.

Bent u (nog) geen lid van OSB, klik dan hier door naar een document met voordelen van lidmaatschap voor aangesloten leden actief in reconditionering en/of neem contact op met onze bedrijfsadviseur Mark Samsom voor meer informatie.

Praktijkverhaal reconditionering: Vlam in de pan bij mevrouw Van Broek

Bij de 74-jarige mevrouw Van Broek ontstond brand in de keuken, op haar eigen verjaardag. Mevrouw Van Broek houdt van koken en bakken en was hier op de zondag van de brand druk mee. Er stond een pan met olie op het vuur om vlees in aan te braden, maar zij moest even naar het Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Onwerkbaar weer / vorstverlet / calamiteitenregeling

Nu de koude dagen weer voor de deur staan, loopt u als werkgever het risico dat u uw werknemers niet kunt laten werken vanwege de mogelijk slechte weersomstandigheden. In artikel 33 CAO is bepaald wat u in die gevallen moet doen. Artikel 33 zegt dat de werkgever bij onwerkbaar weer de werknemer andere dan de Lees meer…

Auteur Afdeling Arbeidsvoorwaarden en Sociale Zekerheid

Op de afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid werken: Jan Kerstens, Hermien Dautzenberg, Julian de Corte & Evelyne Simons

Plaats een reactie Lees verder →

Dag van de Ondernemer

Wij danken alle schoonmaakondernemers én specialistische reinigers voor alles wat jullie dag in dag uit doen. Jullie houden Nederland aan het werk #dagvandeondernemer Auteur OSBBrancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-KeurmerkMail | Web | Twitter | More Posts (226)

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →