Bestuursleden Platform Reconditionering

Het Bestuur van het Platform Reconditionering wordt sinds 21 april 2016 gevormd door:

Nivo Noord Willem Brouwer
Dolmans Calamiteiten Diensten Rob Meershoek
Polygon Marlies van der Meulen

Tijdens de ledenbijeenkomst van het Platform Reconditionering op 21-4-2016 zijn Marlies van der Meulen en Rob Meershoek verkozen en is Willem Brouwer toegetreden tot het platformbestuur.