Prikpunt

Ongetwijfeld herkent u dergelijke situaties: een naaldje in een hotelbed of in het toilet van een kantoorgebouw. Als uw medewerker zich er aan prikt, ontstaat meestal de nodige consternatie. Doorgaans springen de leidinggevende en de medewerker in de auto en zijn ze vervolgens een aantal uren van het werk af voor een bezoek aan de huisarts(enpost) of het ziekenhuis.

Kastje-muur
Bij PrikPunt, onderdeel van VaccinatieZorg, komen regelmatig meldingen binnen van mensen die de hele dag al van het kastje naar de muur zijn gestuurd: de huisarts verwijst naar de GGD, de GGD verwijst naar de bedrijfsarts, de bedrijfsarts weet er ook geen raad mee en verwijst terug naar de huisarts, die vervolgens de spoedeisende hulp probeert. Niet zelden is de leidinggevende van de medewerker, of een staffunctionaris op kantoor er al die tijd ook mee bezig. Ergens in deze carrousel adviseert iemand om PrikPunt te bellen.
Als de werkgever dan niet blijkt aangesloten bij PrikPunt, ontstaat een nieuw probleem: geeft de werkgever PrikPunt per telefoon opdracht om de werknemer te helpen tegen de incidentele meldingskosten van € 515,00 (een bedrag dat kan verdubbelen als er een medische actie noodzakelijk blijkt)? Doorgaans veroorzaakt dat nog meer vertraging en soms komt het voor dat ook PrikPunt de getroffen medewerker geen hulp kan verlenen.

Dat kan beter
Met een aansluiting bij PrikPunt kunnen OSB leden hun medewerkers tegen gunstige voorwaarden verzekeren van 7×24 uur adequate hulp na een prikaccident of ander accidenteel bloedcontact.
PrikPunt maakt een telefonische risico inschatting, bepaalt of en zo ja welke actie er nodig is om het gevonden risico in te perken, en voert deze actie ook uit. Indien nodig gebeurt dat op de locatie van de medewerker en/of (indien bekend) de persoon die als bron van een mogelijke besmetting moet worden aangemerkt.
Daarmee voldoet u als goed werkgever optimaal aan uw wettelijke zorgplicht in geval van een accidenteel bloedcontact. Het kost u nauwelijks moeite en uw werknemer voelt zich serieus genomen en goed behandeld!

 

Tarieven PrikPunt 2019
Aansluitkosten (jaartarieven, gebaseerd op aantal medewerkers dat risico loopt: ‘at risk’) Periode OSB-leden Standaard
<30 at risk 1 jaar €    328,00 €    380,00
30-200 at risk 1 jaar €    979,00 € 1.164,00
  2 jaar €    866,00 € 1.096,00
  3 jaar €    749,00 €    980,00
200-500 at risk 1 jaar € 2.029,00 € 2.330,00
  2 jaar € 1.799,00 € 2.262,00
  3 jaar € 1.569,00 € 2.145,00
500-1000 at risk 1 jaar € 2.883,00 € 3.183,00
  2 jaar € 2.643,00 € 3.035,00
  3 jaar € 2.422,00 € 2.883,00
Overige kosten      
Melding, risico-inschatting en advies   €   97,00*) € 116,00*)
Eerste acute medische (be)handeling/interventie   € 375,00*) € 375,00*)
Incidenteel zonder aansluiting      
Melding, risico-inschatting en advies   € 515,00*) € 515,00*)
Eerste acute medische (be)handeling/interventie   € 515,00*) € 515,00*)
*) Op deze bedragen is geen BTW van toepassing  

In plaats van een vooraf betaalde aansluiting kunnen organisaties PrikPunt ook vooraf toestemming geven om meldingen af te handelen tegen de hierboven vermelde incidentele meldingskosten. Daarmee kan PrikPunt ook slagvaardig hulp bieden na een prikaccident of ander accidenteel bloedcontact.

Auteur Ilse Mariën

Coördinator Specialismen en Platforms