Schoonmaak – feiten en cijfers

De schoonmaakbranche is een betrekkelijk jonge bedrijfstak. Toch behoort deze branche tot de grote werkgevers in Nederland, met aanzienlijke toegevoegde waarde aan het nationaal inkomen. Toetredingsdrempels voor nieuwe ondernemers en werknemers zijn laag. De bij brancheorganisatie OSB aangesloten bedrijven zijn goed voor zo’n 70% van de omzet en 70% van de arbeidsplaatsen. Binnen OSB werken zij samen aan meer en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en aan goede arbeids- en marktverhoudingen.

Economisch belang

De schoonmaak is een belangrijke economische factor in Nederland. In 2011 ging ruim 4 miljard Euro in de schoonmaak om (bruto omzet). Daarmee is zij goed voor 1% van het Bruto Nationaal Product. Er waren in Nederland in 2011 ruim 11.000 aanbieders van schoonmaakdiensten actief. Daarmee vormt de schoonmaak ongeveer 1% van het Nederlandse bedrijvenbestand. Van deze aanbieders heeft zo’n 60% interieurschoonmaak als hoofdactiviteit. Onder hen bevindt zich een aantal grote tot zeer grote bedrijven. De 30% aanbieders met glasbewassing als hoofdactiviteit bestaat uit kleine bedrijven en ZZP-ers. Nog zo’n 10% van het aanbod komt van gespecialiseerde schoonmaakbedrijven (calamiteitenreiniging, schoonmaak van rollend materieel en in de levensmiddelenindustrie).

Van de totale sectoromzet neemt de schoonmaak ruim 70% voor rekening, de glasbewassing 10% en de specialistische reiniging 19%. Na een relatief goede periode, stagneerde de schoonmaakmarkt eind  2009, begin 2010. Sinds die tijd is de markt voor schoonmaak stabiel tot licht groeiend. De branche doet het iets beter dan de totale zakelijke dienstverlening.

Ongeveer 3.300 van de 11.000 aanbieders zijn ondernemingen die werknemers in dienst hebben. Qua bedrijfsomvang biedt de sector een zeer divers beeld, met een vijftal landelijke opererende bedrijven met meer dan 10.000 werknemers, een tussengroep middelgrote bedrijven die regionaal actief is en een groot aandeel lokaal werkende MKB-bedrijven.

De afgelopen jaren laten een stijging van het aantal schoonmaakbedrijven zien. Dit betreft zowel de grote ondernemingen als het MKB (een toename van 17% tussen 2010 en 2012). In die tijd is het arbeidsvolume gelijk gebleven.

Klik hier voor de branchebrochure

Klik hier voor infographics