Schoonmaak in Beeld – alle afleveringen

OSB heeft de schoonmaak- en glazenwassersbranche letterlijk in beeld gebracht: met filmpjes. Over de branche schrijven deden we al, maar met filmpjes kunnen we nog beter laten zien hoe veelzijdig de branche is. Allerlei thema’s komen voorbij, zoals opleidingen, calamiteitenreiniging, parttime werken en de samenwerking met de SW-sector. Hierbij presenteren we u met trots alle afleveringen van deze mooie serie. Dank aan alle bedrijven – MKB, specialisten en groot – voor de medewerking.

Aflevering 1
De schoonmaak mag er zijn


Schoonmaak is belangrijk werk, dat gezien mag worden. De schoonmaak is  een sector die er economisch en qua werkgelegenheid toe doet. Daarnaast vervult ze vele andere zinvolle maatschappelijke functies. Ook die mogen gezien worden.                                      

 Aflevering 2
11.000 ondernemingen maken Nederland schoon                            

De schoonmaakbranche is een betrekkelijk jonge bedrijfstak.  Toch behoort deze branche tot de grote werkgevers in Nederland, met aanzienlijke toegevoegde waarde aan het nationaal inkomen. Toetredingsdrempels voor nieuwe ondernemers en werknemers zijn laag.                                                                                                                                                                
 

Aflevering 3
Schoonmaak is ondernemen 


De schoonmaaksector is er om de zorg voor een schone werk- en leefomgeving  van opdrachtgevers uit handen te nemen. De sector vervult die op een efficiënte, vakkundige en innovatieve manier en creëert daarmee meerwaarde.     

Aflevering 4
Schoon geeft pit en glans

Een belangrijk deel van het werk van schoonmakers is om het werk van anderen mogelijk en aangenamer te maken. Mensen werken en leren prettiger in een schoongemaakte omgeving. Geuroverlast en stof leiden tot stress. Deze beïnvloedt de werk- en leerprestaties rechtstreeks en kan tot meer dan tien procent prestatieverlies leiden. Vooral het verband tussen ongezonde lucht, stof en verhoogd ziekteverzuim is meermalen aangetoond.

Aflevering 5
Taal in de Schoonmaak   


In de schoonmaak is iedereen welkom. Ook mensen die laag opgeleid zijn, weinig werkervaring hebben of minder goed Nederlands spreken. De branche helpt hen zich verder te ontwikkelen. Medewerkers krijgen instructie en opleidingen en doen werkritme op. Als dat nodig is leren ze de Nederlandse taal.   

Aflevering 6
Het belang van specialistische opleidingen

Veilig werken op hoogte is van groot belang. Vandaar dat alle gespecialiseerde glazenwassers een opleiding krijgen via SVS opleidingscentrum. Dit geldt ook voor de gevelreinigers. In dit filmpje wordt het belang van een goede opleiding
benadrukt.                                                                                                 

Aflevering 7
OSB-Keurmerk         


OSB vindt dat schoonmaakbedrijven zelf een leidende rol moeten pakken bij de ontwikkeling van duurzame marktcondities. Het stellen van gerichte eisen aan de leden van OSB is daarvoor een belangrijke stap.  

Aflevering 8
Goed werk met faire arbeidsvoorwaarden

In de schoonmaak is het goed werken. de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden steken gunstig af tegen die van aanpalende sectoren. Werkgevers, vakbonden en andere marktpartijen hebben aandacht voor werkzekerheid en het op aanvaardbaar peil houden van werkdruk. Dat veel schoonmaakwerk in deeltijd plaatsvindt, maakt het voor mensen mogelijk werk en privézaken te combineren.

Aflevering 9
Hotelschoonmaak

Hotelschoonmaak is een andere tak van sport dan reguliere schoonmaak. Er moet gelet worden op elk detail en alles moet 100% perfect zijn voor de gasten van een hotel. Een kijkje achter de schermen bij Hampshire hotel. Harmke maakt via Hendriks Hoteldiensten hier alles perfect schoon.

 

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk