Tips van en voor MKB ondernemers

Cao-onderhandelingen
De cao-onderhandelingen voor een nieuwe schoonmaak-CAO zijn in het najaar van 2018 gestart. Via deze website en via www.caoschoonmaak.nl houden we je op de hoogte. Op donderdag 17 januari aanstaande organiseert OSB voor leden een bijpraatsessie (midden van het land, aanvang 16:00 uur.). Aanmelden via Ledennet.

Eigen arbo-arts
De ervaring is dat het positief werkt/voordelen heeft om een eigen arbo-arts te hebben (die bijvoorbeeld 1x in de 2 weken een halve dag bij jou op kantoor komt). Ook is het interessant om je te verdiepen in ERD ZW.

Wet- en regelgeving
Check regelmatig de wetgevingskalender op de website van Rijksoverheid: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/wetgevingskalender. Je kunt hier per Ministerie zien in welke fase een wetsvoorstel zich bevindt. Of check de app NieuweWetten van Rijksoverheid op smartphone of tablet. Deze gratis app wijst je op wetswijzigingen en nieuwe regels.

Contributie OSB
Gespreid betalen van de contributie van OSB is op verzoek mogelijk (in 4 termijnen). Neem hiervoor contact op met de financiële administratie.

Financiën en facturering

  • De ervaring is dat digitaal factureren zich binnen een kwartaal terugverdient. En het is onder de noemer van MVO ook goed te verkopen richting de opdrachtgever.
  • Probeer de overstap te maken naar automatische incasso van facturen bij opdrachtgevers.
  • Stap, stapsgewijs, over van factureren achteraf naar factureren vooraf (doe dit stapsgewijs van 15e van de maand, naar 1e van de maand).
  • Houd zicht op je cijfers en stuur hier tijdig op.

OSB-Keurmerkregister
Check of je bedrijf op de juiste manier gevonden wordt door opdrachtgevers in het OSB-Keurmerkregister. Kloppen de contactgegevens nog en zijn de juiste specialismen aangegeven? Als dat niet zo is, geef dan wijzigingen door aan de ledenadministratie.

OSB academie
Schrijf je in voor interessante cursussen die OSB aanbiedt via de OSB academie. Check het aanbod.

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

OSB lanceert Verzuimdesk voor de hele schoonmaakbranche

Vandaag heeft OSB de OSB Verzuimdesk gelanceerd. Leden én niet-leden van de brancheorganisatie kunnen daar terecht met 1e lijn vragen over verzuimvraagstukken. De verzuimdesk is elke werkdag bereikbaar tussen 8.30 – 17.00 uur via telefoonnummer 073-648 38 50 (keuzemenu 3). De OSB Verzuimdesk is een initiatief van OSB in overleg met de RAS. De verzuimdesk Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Meld je nu aan voor het OSB-Congres 2019

Op donderdag 28 november vindt in de Buitenplaats Kameryck in Kamerik het tweede OSB-congres plaats. Het programma start om 13.00 uur en wordt om 16.00 uur afgesloten met een borrel. Programma Een schone omgeving is onmisbaar om prettig te werken, wonen, leren en recreëren. De schoonmaakbranche is een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie en samenleving. Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Rijksbegroting 2020: de belangrijkste punten

Vandaag heeft Koning Willem Alexander de troonrede uitgesproken. Daaropvolgend heeft de minister van Financiën, Wopke Hoekstra, de begroting van Kabinet Rutte III aangeboden aan de Tweede Kamer. OSB heeft voor de leden de belangrijkste punten op een rij gezet. Kabinetsbeleid 2020 Het kabinet investeert met deze begroting verder in brede welvaart. Belangrijke hoofdpunten van het Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Oproep: OSB zoekt nieuwe bestuursleden

Door het (aankomende) vertrek van bestuursleden, zijn in het Algemeen Bestuur van OSB drie vacatures ontstaan. Voor de invulling van de vacatures worden kandidaten gezocht vanuit MKB bedrijven in de algemene schoonmaak. In onderstaand bericht staat meer informatie over het profiel en de selectieprocedure voor deze vacatures. Het Algemeen Bestuur van OSB bestuurt de vereniging Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Najaarsprogramma OSB Academie bekend

In de OSB Academie worden jaarlijks verschillende praktische, op de sector gerichte cursussen en trainingen verzorgd. Deze zijn exclusief voor de leden van OSB en hun medewerkers. In de komende maanden zijn verschillende bijeenkomsten gepland: van aanbesteden tot het herkennen van valse documenten en van cao-aangelegenheden tot omgaan met verschillen in culturele achtergronden van medewerkers. Er Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

OSB zet zich opnieuw in voor calamiteitenregeling 

Tijdens de afgelopen, soms erg hete weken, heeft OSB zich opnieuw ingezet voor een calamiteitenregeling voor glazenwasbedrijven bij een periode van vorst. Doel is te komen tot een regeling die voorkomt dat bedrijven afscheid moeten nemen van personeel of zelfs omvallen als er in de winter een vorstperiode is die werken onmogelijk maakt. Anders dan Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Oproep: welke mkb’er wil meedenken over verantwoord marktgedrag

OSB is op zoek naar een mkb-ondernemer in de schoonmaakbranche die wil meedenken en ervaring wil inbrengen binnen de Commissie Verantwoordelijk Marktgedrag. Het gaat daarbij om de invulling, uitwerking en verdere ontwikkeling van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag. Die code beoogt de realisatie van goed opdrachtgeverschap met oog voor goed werkgeverschap. In de praktijk betekent dit Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

1 reactie Lees verder →

Oor voor schoonmaakthema’s bij Tweede Kamerlid

Veel begrip en de bereidheid knelpunten ook daadwerkelijk aan te gaan pakken. Zo karakteriseert een delegatie van MKB-ondernemers en OSB-bureau het gesprek dat zij eerder vandaag voerden met Tweede Kamerlid Martin Wörsdörfer (VVD) over een aantal in de sector levende thema’s. Het Kamerlid had OSB hiertoe uitgenodigd. Het was een open en constructief overleg waarin Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Tekst cao schoonmaak 2019 – 2021 nu beschikbaar

De tekst ‘cao schoonmaak- en glazenwassersbedrijf 2019-2021’ is klaar. U kunt hier het pdf-bestand downloaden. Ook de cao schoonmaak app is geupdate Dat betekent dat de complete cao-tekst vanaf vandaag daar te raadplegen. Via de app kunnen alle werkgevers en werknemers de cao schoonmaak altijd en overal raadplegen. De app is kosteloos te downloaden in Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Ondersteuning MKB bij administratieve druk door verzuimregels

OSB gaat samen met de partners in de branche mkb-ondernemers ondersteunen om de administratieve druk door verzuimregels te verminderen. Binnenkort wordt duidelijk welke exacte vorm die ondersteuning krijgt. Het was één van de hete hangijzers tijdens de cao-onderhandelingen eind vorig jaar: de administratieve druk voor mkb’ers die met ingewikkelde verzuimregels te maken hebben. In het Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

OSB brengt MKB-punten onder de aandacht van staatssecretaris Keijzer

Op donderdag 11 april neemt OSB deel aan het Ondernemersberaad van MKB Nederland. Gesproken wordt over het MKB-Actieplan van staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat). Zij wil ondernemers ondersteunen met  concrete maatregelen waardoor zij meer ruimte krijgen om te ondernemen. Belangrijk is hierbij dat het geluid van ondernemerskant goed doorklinkt bij het ministerie. MKB Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

OSB-ondernemer bij bijeenkomst over aanbestedingen 

Een aantal aan de overheid gerelateerde inkopende diensten, georganiseerd in een netwerk, heeft op donderdag 4 april een bijeenkomst over aanbestedingen georganiseerd. Bij deze bijeenkomst was nadrukkelijk het verhaal van MKB-ondernemers over aanbesteden gevraagd. Via MKB-Nederland is OSB voor deze bijeenkomst benaderd. MKB-ondernemer Bart van Gurp van Schoonmaakbedrijf Aalbers heeft zijn ervaringen met de inkopers Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Nieuw OSB lid Augias: ‘Zichtbaar maken hoe belangrijk onze medewerkers én klanten voor ons zijn.’

OSB verwelkomt Augias als nieuw lid van de vereniging! Augias is een overzichtelijk, wendbaar familiebedrijf. Daardoor spelen ze snel in op wensen van de klant en veranderingen in de markt. Carl en Maurits Timmermans vormen de directie, al vinden zij dat zelf geen prettig woord. Hun gedeelde visie op het ondernemerschap is helder: “Als ondernemer Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

OSB positief over invulling lastenverlichting mkb

OSB kan zich vinden in de voorstellen van staatssecretaris Snel van Financiën voor de invulling van de € 100 miljoen lastenverlichting voor het mkb. De verlaging van de lasten op arbeid richt zich vooral op vergroting van de vrije ruimte (in de werkkostenregeling) voor het mkb. Dat gebeurt door het reguliere percentage van 1,2% voor Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Oor voor schoonmaakproblematiek bij Tweede Kamerlid Wörsdörfer (VVD)

In een gesprek met Kamerlid Martin Wörsdörfer (VVD) hebben OSB-voorzitter Piet Adema en lobbyist Evelyne Simons een aantal voor OSB-leden belangrijke thema’s aan de orde kunnen stellen. Het Kamerlid was uitgenodigd voor het OSB-congres op 22 november jl., maar had toen aangegeven verhinderd te zijn. Hij gaf aan wel graag nader kennis te maken met Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Aspirant-leden maken kennis met OSB-bureau

Met het oog op een toekomstig lidmaatschap hebben drie aspirant-leden op 5 december kennisgemaakt met medewerkers van het OSB-bureau in ’s-Hertogenbosch. Daar werden ze bijgepraat over de eisen die verbonden zijn aan het OSB-Keurmerk (verplicht gekoppeld aan het lidmaatschap) en kregen zij verdiepende uitleg over de cao. Het aspirant-lidmaatschap is in het leven geroepen om Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Dag van de Ondernemer

Wij danken alle schoonmaakondernemers én specialistische reinigers voor alles wat jullie dag in dag uit doen. Jullie houden Nederland aan het werk #dagvandeondernemer Auteur OSBBrancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-KeurmerkMail | Web | Twitter | More Posts (226)

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →

Worden uw facturen op tijd betaald?

Misschien las u het onlangs in De Telegraaf. Betaalme.nu, als onderdeel van MKB-Nederland, werkt heel concreet aan kortere betaaltermijnen voor MKB’ers en ZZP’ers, door grootbedrijven sneller te laten betalen en efficiëntere goedkeuringsprocessen voor facturen te implementeren. Daardoor hebben al zo’n 250.000 MKB’ers een snelle/snellere betaling ervaren, waarmee een geschatte factuurwaarde van zo’n EUR 20-25 miljard Lees meer…

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk

Plaats een reactie Lees verder →