Commissie Arbeidsvoorwaarden

Om bepaalde beleidsvoorstellen verder uit te werken, zijn binnen OSB diverse leden actief. Zij bundelen hun krachten in commissies, waaronder de Commissie Arbeidsvoorwaarden. Deze commissie volgt nauwlettend alle ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en doet zo nodig zelfstandig onderzoek. Vervolgens geeft zij haar kennis door aan de Commissie CAO.

Voorzitter: Jan Kerstens

Auteur Jan Kerstens

Hoofd afdeling Arbeidsvoorwaarden & Sociale Zekerheid Aan het werk voor een sterke en aantrekkelijke branche! Een sterke branche die perspectief biedt voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt en waarin wordt geïnvesteerd in kwaliteit. Een aantrekkelijke branche met een goed arbeidsvoorwaardenpakket en kansen voor mensen om zich verder te ontwikkelen. Maar ook een branche waarin ondernemers op een maatschappelijk verantwoorde wijze en met een reëel rendement kunnen ondernemen.