Commissie Economie

In de commissie economie komen zaken aan de orde die te vatten zijn onder het kopje ‘ondernemerschapsbeleid’: Hoe kunnen we de administratieve lastendruk voor bedrijven verminderen? Wat zijn de gevolgen van de vernieuwde Richtlijn Europese Aanbestedingen? Hoe ontwikkelt de markt voor schoonmaakdienstverlening zich de komende tijd? Dit zijn een paar voorbeelden van vragen, die aan bod komen in de Commissie Economie. Deze commissie houdt zich bezig met aanbestedingsbeleid, fiscale vraagstukken en onderzoek naar ontwikkelingen in de schoonmaakbranche.

Voorzitter: Nico Koch

Auteur Nico Koch

Beleidssecretaris KAM en Economie