Commissie Financiën Vereniging

De financiële commissie bestaat uit de penningmeester, de directeur en de voorzitter van OSB, aangevuld met de accountant.

De commissie bereidt de begroting en jaarstukken voor de uiteindelijk aan het Algemeen Bestuur en de Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd. Een goed beheer van het vermogen van de OSB vormt het sluitstuk van de financiële commissie.