Werkgeverschap

OSB behartigt de belangen van de  aangesloten werkgevers in de schoonmaak- en glazenwassersbranche. OSB behartigt uw belangen tijdens de CAO-onderhandelingen met vakbonden. OSB is ook vertegenwoordigd  in externe overleggen zoals het RAS bestuur,  pensioenfondsbestuur, commissie MBO opleiding. Binnen VNO NCW is OSB actief in commissies. Sinds 1 juli 2017 is OSB ook aangesloten bij MKB Nederland.

Auteur OSB

Brancheorganisatie voor schoonmaak- en glazenwasbedrijven ~ 300 leden ~ OSB-Keurmerk